GaleriaSPA.pl

MAPA SPA & WELLNESS

Giftcard Title
Wartość $100.00
 
 
GIFT-XXXX-XXXX

Użyj kodu karty płacąc w całości lub pomniejszając saldo o wartość zakupów podczas zamówienia w serwisie www.galeriaspa.pl. Wymiana karty podarunkowej na gotówkę nie jest możliwa.

Giftcard Title
Wartość$100.00
   

        
GIFT-XXXX-XXXX

Użyj kodu karty płacąc w całości lub pomniejszając saldo o wartość zakupów podczas zamówienia w serwisie www.galeriaspa.pl. Wymiana karty podarunkowej na gotówkę nie jest możliwa.

Karta Podarunkowa GaleriaSPA.pl
Elektroniczna Karta Podarunkowa to doskonała alternatywa dla tradycyjnych prezentów i szansa podarowania pięknych chwil swoim bliskim. Kartę obdarowany może wymienić na liczne pakiety SPA lub zabiegi z szerokiej oferty serwisu www.galeriaspa.pl według własnego gustu i potrzeby. Dając taką kartę w prezencie masz gwarancję, że oferujesz spokój, odprężenie i dobre samopoczucie.

Ważność 360 dni

Oferujemy Karty Podarunkowe o następujących wartościach: 50 złotych, 100 złotych, 200 złotych, 300 złotych, 500 złotych. Karta podarunkowa umożliwia wybór dowolnego pakietu usług z oferty GaleriaSPA.pl. Osoba obdarowana sama decyduje, czy ma ochotę na relaksacyjny masaż w salonach Day SPA lub specjalistyczne zabiegi poprawiające wygląd. Spraw radość bliskiej Ci osobie dając jej w prezencie niezapomniane chwile relaksu i dobrego samopoczucia, które z pewnością na długo pozostaną w pamięci...

Jak wykorzystać Kartę Podarunkową?

Po rejestracji w serwisie GaleriaSPA.pl zaloguj się na swoje konto,  w swoim profilu w zakładce „Karty Podarunkowe” aktywuj Kartę wpisując jej numer. Wybierz dowolny pakiet usług z oferty GaleriaSPA.pl i dodaj do koszyka.
W procesie zakupowym jako formę płatności wybierz: „Płacę Kartą Podarunkową”. Podczas zamówienia w wyniku użycia tej płatności kwota wybranego pakietu zostanie automatycznie pomniejszona o wartość Karty Podarunkowej. Pozostałe środki na Karcie wykorzystasz w następnym zamówieniu. W przypadku jeżeli cena wybranego pakietu jest wyższa niż wartość posiadanej Karty Podarunkowej - w dowolny wybrany sposób dopłacisz różnicę (przelew bankowy, karta, szybki transfer).
Po dokonaniu płatności otrzymasz szczegółowe informacje drogą mailową o możliwości pobrania voucheru lub statusy dostawy w przypadku zakupu produktów. W swoim profilu możesz na bieżąco monitorować zamówienia oraz pobrać zakupione elektroniczne Vouchery w formacie PDF. 
Jeżeli warunki oferty nie stanowią inaczej masz  12 miesięcy na wykorzystanie usługi i świetny relaks. Pamiętaj, w okresie ważności zakupionego Voucheru możesz  wymienić na inny dowolny pakiet z oferty GaleriaSPA.pl

Regulamin Kart Podarunkowych GaleriaSPA.pl

 

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Operator sklepu – Sprzedawca, właściciel serwisu, firma  Celebrio  sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-384 Warszawa, przy ul. Włodarzewska 33/5, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000355561
 2. Karta Podarunkowa – wydawana przez Operatora elektroniczna lub plastikowa forma karty wartościowego na okaziciela, stwierdzającym prawo Użytkownika karty do wymiany na towary lub usługi w sklepie internetowym GaleriaSPA.pl, o określonej dacie ważności, z elektronicznie przypisanymi informacjami o wartości karty. Karta Podarunkowa nie jest kartą płatniczą, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.
 3. Klient – przedsiębiorca lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nabywająca Kartę Podarunkową od Sprzedawcy.
 4. Użytkownik – nabywca lub każdorazowy posiadacz Karty Prezentowej, korzystający z Karty Prezentowej będący osobą fizyczną. 
 5. Wartość Do Wykorzystania – przypisana Karcie Podarunkowej kwota, do wysokości której Użytkownik może nabyć towary lub usługi przy użyciu Karty Podarunkowej w sklepie internetowym GaleriaSPA.pl.
 6. Transakcja – proces zakupu dokonany przez Użytkownika w sklepie GaleriaSPA.pl przy użyciu Karty Podarunkowej.
 7. Sklep GaleriaSPA.pl– sklep internetowy prowadzony pod adresem url: www.GaleriaSPA.pl umożliwiający wykorzystanie Karty Podarunkowej, sprawdzenie statusu oraz Wartości Do Wykorzystania na Karcie Podarunkowej.
 8. Transakcja – dokonana przy użyciu Karty Podarunkowej operacja polegająca na wymianie Karty Podarunkowej na towary lub vouchery poprzez obniżenie wartości karty (Wartości Do Wykorzystania) o kwotę odpowiadającą wartości nabytych przez Użytkownika towarów lub usług.

II. Postanowienia ogólne

§ 2

 1. Karta Podarunkowa GaleriaSPA.pl ma zasięg krajowy i służy wyłącznie do realizacji Transakcji w sklepie internetowym GaleriaSPA.pl.
 2. Wartość Do Wykorzystania ustalana jest indywidualnie przez Klienta i Operator sklepu. Informacje dotyczące Wartości Do Wykorzystania dla danej Karty Podarunkowej przekazywane są Klientowi wraz z Kartą Podarunkową.
 3. Karta Podarunkowa posiada wzór graficzny opracowany przez Operatora sklepu. Na podstawie odrębnej umowy, wzór graficzny może zostać dostosowany do potrzeb Klienta.
 4. Karta Podarunkowa nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę.
 5. Karta Podarunkowa jest ważna, tj. podlega wymianie na towary w okresie wskazanym na Karcie.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu Klientowi oraz Użytkownikowi. Klient i Użytkownik uprawniony jest do zgłoszenia utraty lub uszkodzenia karty w celu jego zablokowania.

§ 3

 1. Karta Podarunkowa może być użyta w sklepie GaleriaSPA.pl przy wyborze sposobu płatności - płatność z góry.
 2. Kartę Podarunkową nie można zakupić przy użyciu drugiej Karty Prezentowej.
 3. Aktywacja Karty Prezentowej następuje tylko i wyłącznie w sklepie internetowym GaleriaSPA.pl  z momentem zakupu karty przez Nabywcę.
 4. Karty Prezentowe są wydawane tylko i wyłącznie na okaziciela. 
 5. Operator sklepu nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji Karty Podarunkowej wynikające z okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wynikające z tytułu nieważności Karty Podarunkowej, czy zbyt małej Wartości do Wykorzystania.
 6. Operator sklepu nie jest stroną stosunku prawnego łączącego Użytkownika z Klientem.
 7. Klient lub uzyskuje prawo aktywowania Karty Podarunkowej po dokonaniu zapłaty za Karty Podarunkowe na rzecz Operatora sklepu. W tym celu Klient kontaktuje się ze Sprzedawcą.

 

III. Zamówienie Kart Podarunkowych przez osoby prawne

§ 4

 1. Operator sklepu zobowiązuje się do przekazania Kart Podarunkowych Klientowi w ilości i o wartości zgodnej ze złożonym zamówieniem w formie pisemnej lub elektronicznej.
 2. Operator sklepu potwierdzi drogą elektroniczną złożone przez Klienta zamówienie ze wskazaniem terminu realizacji zamówienia.
 3. Operator sklepu wystawi Klientowi za usługi świadczone na rzecz Klienta notę księgowo - obciążeniową na kwotę odpowiadającą wartości nominalnej zamówionych przez Klienta Kart Podarunkowych z uwzględnieniem przyznanego rabatu.
 4. Operator sklepu dostarczy zamówione przez Klienta Karty Podarunkowe pod wskazany przez niego adres przesyłką kurierską lub listem poleconym lub w inny uzgodniony pomiędzy Klientem a Sprzedawcą sposób. Karty Podarunkowe zostaną wydane wyłącznie osobom upoważnionym przez Klienta do odbioru bonów.
 5. Operator sklepu jest zobowiązane do dostarczenia Klientowi Kart Podarunkowych w ilości i o wartości zgodnej ze złożonym zamówieniem, pod warunkiem zapłaty przez Klienta należności wynikającej z noty księgowo - obciążeniowej. Przez zapłatę należy rozumieć uznanie rachunku bankowego Operator sklepu kwotą wynikającą z wystawionej noty.

IV. Użytkowanie Karty Podarunkowej

§ 5

Klient i Użytkownik Karty Podarunkowej przyjmują do wiadomości, iż:

 1. Realizowane będą wyłącznie Karty Podarunkowe uprzednio aktywowane.
 2. Użytkownik Karty Podarunkowej może posługiwać się Kartą wielokrotnie od czasu jego aktywacji do wyczerpania Wartości Do Wykorzystania, w okresie jego ważności.
 3. Operator sklepu, w celu ochrony interesów Klienta lub Użytkownika Karty Podarunkowej oraz ochrony uzasadnionych interesów Operator sklepu, zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania możliwości posługiwania się Kartą Podarunkową bez uprzedniego powiadomienia Klienta.
 4. Użytkownik realizuje Kartę Podarunkową poprzez wpisanie unikalnego kodu umieszczonego na Karcie Podarunkowej w koszyku zakupów w polu „Korzystam z Karty Podarunkowej” i zatwierdzenie go przyciskiem „zatwierdź w sklepie internetowym GaleriaSPA.pl.  Wartość koszyka zostanie obniżona o Wartość do Wykorzystania zapisanej w dniu dokonania zakupów na Karcie Podarunkowej. Dokonana Transakcja jest równoznaczna z zakupem i podlega standardowej fiskalizacji.
 5. Karta Podarunkowa jest odczytywana wyłącznie w środowisku elektronicznym, tj. każda operacja podlega weryfikacji w zakresie jej dopuszczalności oraz ustalenia Wartości Do Wykorzystania.
 6. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na gotówkę.
 7. Użytkownik Karty Podarunkowej  może sprawdzić stan konta swojego karty (aktualną Wartość Do Wykorzystania) na stronie internetowej sklepu GaleriaSPA.pl w profilu po zalogowaniu się na swoje konto W zakładce „Karty Podarunkowe”  
 8. W przypadku gdy wartość nabywanych przez Użytkownika towarów lub voucherów przekracza Wartość Do Wykorzystania, Transakcja będzie mogła być zrealizowana pod warunkiem zapłaty przez Użytkownika różnicy ceny inną akceptowaną przez sklep GaleriaSPA.pl formą płatności.
 9. W przypadku gdy wartość nabywanych przez Użytkownika towarów jest niższa od Wartości Do Wykorzystania, różnica określa wartość Karty Podarunkowej po Transakcji. Żadna kwota nie może być w takim przypadku wypłacona Użytkownikowi jako „reszta” lub spieniężenie pozostałej po dokonaniu Transakcji wartości Karty Podarunkowej.
 10. Użytkownik może wykorzystać tylko jedną kartę podarunkową w jednym zamówieniu. Kart podarunkowych nie można łączyć.
 11. Karta Podarunkowa może być używana w okresie ważności podanym na karcie lub do czasu jej zablokowania.
 12. W przypadku utraty Karty Podarunkowej możliwa jest blokada karty. Blokady dokonuje Sprzedawca na podstawie zgłoszenia dokonanego przez Użytkownika za pośrednictwem infolinii lub wiadomości e-mail na adres: bok@GaleriaSPA.pl w terminie do 2 dni roboczych. Warunkiem niezbędnym zablokowania Karty Podarunkowej jest podanie przez Użytkownika numeru kodu rabatowego (widniejącego na Karcie).
 13. Sklep internetowy GaleriaSPA.pl ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w następujących przypadkach:
  1. upływu terminu ważności Karty Podarunkowej,
  2. braku odpowiednich środków - Wartości Do Wykorzystania - na Karcie Podarunkowej
  3. wystąpienia problemów natury technicznej uniemożliwiających realizację Karty Podarunkowej (np. brak możliwości rejestracji, blokada Karty Podarunkowej).
 14. Zwrot przez Użytkownika towarów lub usług nabytych przy użyciu Karty Podarunkowej jest możliwy na zasadach obowiązujących w sklepie GaleriaSPA.pl. Zwrot pieniędzy za zwrócone produkty następuje w formie elektronicznej na Kartę Podarunkową w postaci nowej „Wartości do Wykorzystania”. Zwrot pieniędzy nie powoduje odnowienie ważności Karty Podarunkowej.
 15. W przypadku wystąpienia problemów w realizacji Transakcji przy użyciu Karty Podarunkowej, Użytkownik zgłosi powyższe Operator sklepu za pośrednictwem infolinii lub wiadomości e-mail na adres: bok@GaleriaSPA.pl.
 16. Reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi będą rozpatrywane przez Operator sklepu w formie pisemnej, w terminie 30 dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Klienta lub Użytkownika. Reklamacje mogą być składane pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.

V. Postanowienia końcowe

§ 6

 1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Klient przez wpłatę środków pieniężnych za Karty Podarunkowe, a Użytkownik przez przyjęcie Karty Podarunkowej oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, nie wnosi zastrzeżeń co do jego treści i zobowiązuje się go przestrzegać.
 3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.GaleriaSPA.pl/regulamin_karty. Sprzedawca ma obowiązek przekazania Klientowi  lub Użytkownikowi Regulaminu w formie pisemnej lub elektronicznej na każde jego pisemne żądanie.
 4. Operator sklepu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie bez podania przyczyny. O zmianach Operator sklepu poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie internetowej sklepu GaleriaSPA.pl pod adresem www.GaleriaSPA.pl/regulamin_karty.